SEMPOZYUM ANA KONU BAŞLIKLARI

Sempozyumun ana teması, Kıbrıs adasının Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmesinin 450. yılında Kıbrıs'ta Osmanlı yönetim dinamiklerini, toplumsal hayatını ve Osmanlı yönetiminin sağladığı huzur ve barış ortamını ele almak; bu eksende Kıbrıs'taki toplumsal yapıyı bilimsel çalışmalarla ortaya koymaktır. Sempozyum bu bağlamda aşağıda belirtilen başlıklar ekseninde tüm konulara açıktır.

Lefkoşa'nın Fethi

Mağusa'nın Fethi

Kıbrıs'ın Fethi ve Sebep-Sonuç İlişkileri

Fetih Süreci Osmanlı Donanması

1571 Sonrası Kıbrıs'a Göç Faaliyetleri

Kıbrıs'ın Nüfus Yapısı

1571-1918 Kıbrıs'ta Evkaf ve Evkaf Faaliyetleri

Kıbrıs'ta Kaleler ve Şehirlerin Savunması

Kıbrıs'ta İbâdet Yerleri ve Kutsal Mekânlar

Kıbrıs'ta Mevlevîhaneler

Kıbrıs'ta Mezar Taşları

Kıbrıs'ta Yer Adları

Kıbrıs'ta Toplumsal Yapı

Kıbrıs Şer'iye Sicilleri

Kıbrıs'ta Toplumsal Hayat

Kıbrıs'ta Kültürel Hayat

Kıbrıs'ta Ekonomik Hayat

Güvenlik ve Kıbrıs

Fetih Öncesi Osmanlı ve Siyasi Altyapı

Fetih Sonrası Osmanlı ve Siyasi Altyapı

Osmanlı Kıbrıs'ında Eğitim Hayatı

Kıbrıs ve Namık Kemal

Kıbrıs'ta Edebiyat

1878 ve Kıbrıs'ın İngiltere'ye Devredilmesi Meselesi

Doğu Akdeniz ve Stratejik Önemi

Fetih Öncesi ve Sonrasında Osmanlı Donanması

1571-1918 Kıbrıs ve Askeri, Siyasi Kişilikler

1571-1918 Kültür, Sanat ve Basın-Yayın Faaliyetleri

Birinci Dünya Savaşı ve Kıbrıs

Kıbrıs'ın İngiltere Tarafından İlhakı

Osmanlı Devletinin Akdeniz Politikası

1570 Kıbrıs savaşı, donanmanın rolü ve lojistik

Levant deniz ticareti – tersaneler ve Levant bölgesinde gemi inşâ

Kıbrıs'ın tarihi kartografyası

Doğu Akdeniz'de deniz haydutluğu, korsanlık ve akıncılar

Kıbrıs ve civarında sualtı arkeolojisi

Kıbrıs'ta denizcilik faaliyetlerine yönelik tarihi anıtlar(Yukarıda belirtilen ana başlıklar dışında sosyal bilimlerin farklı disiplinleri ve konu başlıkları da Sempozyum Bilim ve Danışma Kurulu tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Tam metin kitabının internetten muhtemel yayın tarihi 15 Mart 2022'dir. Sempozyum bildiriler kitabına ISBN numarası alınacaktır.)KATILIM BAŞVURUSU

    5832