BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ulvi KESER - Girne Amerikan Üniversitesi/KKTC

Prof. Dr. Behçet Kemal YEŞİLBURSA - Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Nükhet Birik ADIYEKE - Türkiye

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN - İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal ARI - Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Yurdagül MEHMEDOĞLU - Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Nevzat ŞİMŞEK - Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Qafar CHAXMAQLI - Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Hayati AKTAŞ - Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Sibel TURAN - Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Osman KÖSE - Polis Akademisi

Prof. Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU - Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Serpil Aygün CENGİZ - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Yılmaz KURT - Türkiye

Prof. Dr. Süer EKER - Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Alemdar YALÇIN - Türkiye

Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK - İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ALTINTAŞ - Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mesut ÇAPA - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Hasip SAYGILI - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Uğur ÖZGÖKER - İstanbul Arel Üniversitesi

Prof. Dr. Neşe ÖZDEN - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Âkif ERDOĞRU - Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Şennur ŞENEL - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK - Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi - YTSAM

Prof. Dr. Selma YEL – Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Nejat Hayta – Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ – Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Yunus KOÇ – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet OKUR – Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Güven DİNÇ – Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Ayşegül Hüseyniklioğlu – Fatih Üniversitesi

(E) Dr. Alb. Suat AKGÜL – AKSAN Bilim Kurulu

(E) Dz. Kurmay Alb. Ali Rıza İŞİPEK